dPavel
Pařízek
INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE
d


g KDO JSEM

VZDĚLÁNÍ
FF UK Psychologie (2008-současnost)
 
PRAXE
Krizový tým Fokus Praha
Psychiatrická klinika Karlov
Privátní individuální a skupinová psychoterapeutická praxe

 
PSYCHOTERAPEUTICKÁ PŘÍPRAVA
Institut pro výcvik v Gestalt terapii - IVGT Praha
Vlastní psychoterapie v gestalt modalitě a psychoanalýze


MÁM BLÍZKO K
Divadlu, literatuře, umění
g


S ČÍM MOHU POMOCI


Zvládání těžkých životních situací
Vztahové, partnerské a rodinné problémy
Špatné nálady a úzkostné stavy
Pocity vyhoření
Snižené sebehodnocení a sebedůvěra
Existenciální problémy bezvýchodnosti a nesmyslnosti
Zavislosti na alkoholu, drogách, či závislosti obecně
Poruchy příjmu potravy
hZÁKLADNÍ INFORMACE


Na úvodním setkání si s klientem/klientkou ujasňujeme vzájemné představy a očekávání.
Prvních pět sezení slouží pro klientka/klientku jako ujištění se o užitečnosti.
Sezení probíhají v pravidelných intervalech jednou týdně. Trvání jedné terapeutické hodiny je 50 minut.
Za hodinu si účtuji 800 Kč.
Při své práci dodržuji etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii, mezi jejíž pravidla patří mlčenlivost.
Má práce je odborně supervidována.

h


KONTAKT
737 916 756
mail@pavelparizek.cz

Mařákova 4
Praha 6 - Hradčany