dPavel
Pařízek
Psycholog, terapeut
d


g KDO JSEM

VZDĚLÁNÍ
FF UK Psychologie (Mgr)
 
PSYCHOTERAPEUTICKÉ VZDĚLÁNÍ
Institut pro výcvik v Gestalt terapii - IVGT Praha
Vlastní psychoterapie v gestalt modalitě a psychoanalýze

 
PRAXE
Psychiatrická klinika VFN Karlov
Krizový tým Fokus Praha
Privátní individuální a skupinová psychoterapeutická praxe


MÁM BLÍZKO K
Divadlu, literatuře, umění
g


S ČÍM MOHU POMOCI


Zvládání těžkých životních situací
Vztahové, partnerské a rodinné problémy
Špatné nálady a úzkostné stavy
Pocity vyhoření
Snižené sebehodnocení a sebedůvěra
Existenciální problémy bezvýchodnosti a nesmyslnostihZÁKLADNÍ INFORMACE


Na úvodním setkání si s klientem/klientkou ujasňujeme vzájemné představy a očekávání.
Prvních pět sezení slouží pro klientka/klientku jako ujištění se o užitečnosti.
Sezení probíhají v pravidelných intervalech jednou týdně. Trvání jedné terapeutické hodiny je 50 minut.
Za hodinu si účtuji 2000 Kč.
Při své práci dodržuji etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii, mezi jejíž pravidla patří mlčenlivost.
Má práce je odborně supervidována. Mé služby nejsou zdravotní služby ve smyslu zákona.

h


KONTAKT
737 916 756
mail@pavelparizek.cz

Československé armády 17
Praha 6 - Hradčany
IČ 69690227